Vánoční sbírka pro zdravotního klauna 1.–31. 12. 2023

Proč právě zdravotní klaun?

Pobyt v nemocnici jistě není pro nikoho příjemný, což platí dvojnásob u dětí. Strach z neznámého, cizí prostředí, bolest a osamění mají velký vliv na psychiku a celkovou pohodu malých pacientů. Někteří rodiče navíc nemůžou z různých důvodů své děti v nemocnici doprovázet. Profesionální Zdravotní klauni vyzbrojeni přirozenou empatií, hudebním nadáním a nevšedními improvizačními schopnostmi proto vyrážejí na svoji misi do nemocnic rozveselit, pobavit a potěšit malé i velké.

Kde mohu přispět?

Přispět můžete do připravené zapečetěné pokladničky v naší restauraci. Děkujeme.

A co my?

My, společně a díky vám, přispějeme tak, že za každý prodaný hlavní chod v prosinci dáme na klauna 5 Kč a následně 31. 12. 2023 vložíme celkový obnos do pokladničky.

Podrobné informace o projektu naleznete na www.zdravotniklaun.cz.

Další akce